Kontakt


Styrelse medlemmar


Olle Bredford - Ordförande
Tel: 040-193223
E-mail: bredford@telia.com

Marija Fazekas - Vice ordförande
Tel: 040-960395
E-mail: marijas.art.design@bredband.net

Bo Lundgren - Kassör
Tel: 040 960395
E-mail: bo_lundgren@bredband.net

Birgitta Porutis - Sekreterare
Tel: 070-6223764
E-mail: birgitta@justsent.com

Ljubica Dobrilovic - Ledamot
Tel: 040 966417

Iréne Jönsson - Ledamot
Tel: 040-134353
E-mail: irenej@comhem.se

Mischa Rosic -Ledamot
Tel: 040-461870
E-mail: mischa.rosic@lsn.se


Allis Pettersson - Suppleant
E-mail: allispettersson@hotmail.com

Vakant - Suppleant

SKG-s Plusgiro
633648-1