Skånska Konstnärsgillet i Malmö (SKG)


Är en ideell förening som bildades 1978 i Malmö.
Det var 5-6 konstnärer som tyckte att man behövde träffas och delge varandra erfarenheter, samt ha gemensamma utställningar m.m.
Idag har föreningen ca 100 medlemmar, kulturarbetare såsom; konstnärer, smidesutövare, (silver, brons, järn, koppar) och författare.

Vi har under åren kontinuerligt haft träffar, studiebesök, kulturella föredrag, vår och höstresor m.m.
Vi har arrangerat jurybedömda samlingsutställningar och haft ett stort antal utställningar tillsammans, i mindre grupper, inom föreningen. I Finland har vi vänföreningar som vi besökt och haft utställningar tillsammans med, liksom de har varit inbjudna till oss och deltagit i våra arrangemang.

År 1998 hade föreningen sitt 20-års jubleum här på rådhuset i Malmö.
År 2008 hade föreningen sitt 30-års jubleum på restaurang SMAK på Konsthallen i Malmö. Se bilder från restaurangen

Olle Bredford
Nuvarande ordförande