Utflykt 13 maj till Västra Skåne

Läs mer....

Att få med dina bilder på SKG-s hemsidan ta kontakt med:

Marija Fazekas
tel: 040 960395 (kvällar) eller på E-mail: marijas.art.design@bredband.net

Hälsningar Marija